Himno de la Falla Malvarrosa

Entre el remor de les ones
que es torna canço i rialla
alvança la nostra falla
deixant el cor al passar.
Porta ilusions i esperances
que l´aire broda en l´arena
i la frescor que ens ofrena
el ventijol de la mar.

(Tornada)

Malvarrosa-Ponz cavite
alegria i germanor.
Malvarrosa-Ponz cavite
harmonia, pau i amor.

Malvarrosa-Ponz Cavite
eres gloria, vers i flor
I entre un revol de senyeres
els fallers i les falleres
te durem sempre en lo cor.

La nostra falla progresa
omplint de festa el carrer
mentres mostra al mon sancer
l´orgull de ser valencians.
Perque en sa arrel du l´essencia
de la Patria Valenciana
i un esperit que ens demana
voler-se com a germans.

(Tornada)

Malvarrosa-Ponz cavite
alegria i germanor.
Malvarrosa-Ponz cavite
harmonia, pau i amor.

Malvarrosa-Ponz Cavite
eres gloria, vers i flor
I entre un revol de senyeres
els fallers i les falleres
te durem sempre en lo cor.

Letra: J. Antoni Alapont
Música: Bernardo Adam Ferrero